T.K.S. Italia - Allenamento Azzurabili Kata e Kumite e Corso aggiornamento Arbitri

alt

T.K.S. Italia - Allenamento Azzurabili Kata e Kumite e Corso aggiornamento Arbitri.

Kata - dalle ore 14:00 ale ore 15:30
Kumite - dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Tags:

Categorie:

Aggiornato: